ErasmusSu Bilimleri Fakültesi Erasmus Program Koordinatörü Başkanı: Doç Dr. Aygül EKİCİ

Yardımcılar: 

Doç. Dr. Ali ERTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Benal GÜL

Su Bilimleri Fakültesi Erasmus Anlaşması Olan Ülkeler ve Birimler
Erasmus Programına Katılacak Öğrencilerin İzlemesi Gereken Yol