Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı


SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda, ülkemizdeki tüm balıklar ile kabuklu su canlılarında ortaya çıkan bakteriyel, viral, paraziter ve fungal hastalık etkenlerinin teşhisi ve hastalığın tedavisi konularında araştırmalar yapılmaktadır.

Önceliklerimiz

Balıklarda ortaya çıkan hastalıkların teşhisini rutin biyokimyasal yöntemlerin yanında histopatolojik, serolojik, moleküler ve hücre kültür yöntemleri kullanarak gerçekleştirmek ve tedavileri için öneriler geliştirmek, 
Su Ürünleri Hastalıkları laboratuvarlarımızda ülkemizdeki balık üreticilerinin sorunlarına fakülte döner sermaye hizmetleri kapsamında çözüm aramak,
Balıklar için aşı geliştirme, immünostimülantlar ve probiyotik deneme çalışmaları yapmak, 
Su Ürünleri üreticilerini hastalıklar konusunda aydınlatmak amacıyla balık sağlığında temel bilgiler üzerine eğitim seminerleri düzenlemek,
Balıkların üretiminde beslenmeden kaynaklanan metabolik hastalıkların incelenerek vitamin ve mineral madde yetmezliği, sindirim sistemi hastalıkları ile hormonlardan ileri gelen patolojik bozuklukların teşhisini yapmak ve çözümlemeye çalışmak, 
Balık parazitlerinin tür teşhisleri ile bu parazitlerin dağılımını belirlemektir.

Olanaklarımız ve Araştırma Alanlarımız

Su Ürünleri Hastalıkları Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
(Rutin bakteriyoloji teşhis yöntemleri, aglütinasyon, mikroskobik parazitoloji ve mikoloji muayeneleri, hematolojik çalışmalar)

Su Ürünleri Hastalıkları Histoloji Laboratuvarı
(Histoloji, histopatoloji incelemeleri, immünohistokimya)

Su Ürünleri Hastalıkları İmmünoloji Laboratuvarı
(İmmünoloji, IFAT, ELISA, Nükleik asit izolasyonu, PCR, RT-PCR, nükleik asit hibridizasyonları, elektroforez ile nükleik asit analizi ve SDS-PAGE ile protein analizi) 

Su Ürünleri Hastalıkları Viroloji Laboratuvarı
(Hücre kültürü çalışmaları ile hücre içi patojenlerin çoğaltılması ve teşhisi)

Deneysel Su Ürünleri Hastalıkları Laboratuvarları 
(Kapalı devre tank sisteminde deneysel enfeksiyon çalışmaları, Aşı deneme çalışmaları)