Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı


SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANA BİLİM DALI

Tatlı su balıkları, deniz balıkları, akvaryum balıkları, kabuklu ve eklem bacaklı yetiştiriciliği, canlı yem üretimi, su ürünlerinin büyüme performansları, yetiştiricilik ortamında ölüm oranlarının ve anomalilerin azaltılması, türlere özgü yem rasyonlarının hazırlanması, kontrollü yavru üretiminde hormon uygulamaları, genetik manipülasyonlar gibi çok geniş kapsamlı konularda canlıların sağlığına ve refahına özen göstererek araştırmaların yürütüldüğü bir akademik birimdir.


Önceliklerimiz

Günümüz teknolojisindeki ilerlemelere paralel olarak hızla gelişen su ürünleri sektörünün temelini oluşturan balık üretiminde üretim tesislerinin doğru ve rasyonel bir şekilde projelendirilip planlanmasını yapmak,

Doğal ortamda azalan ekonomik balık türlerinin yetiştiriciliğinin yapılması ve üretim verimini arttırarak toplumun balık tüketimini üst seviyelere çıkarmak,

Akvaryum balıkları yetiştiriciliğinde birçok egzotik türün pratik üretim tekniklerini öğretmek ve geliştirmek,

Mevcut kaliteli su kaynaklarının azalması nedeniyle su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için daha az su kullanılarak daha çok balık üretimini sağlayan kapalı devre sistemlerin yaygın kullanılmasını sağlamaktır. Buna bağlı olarak yenilikçi ve çevre dostu üretim modellerinin (akuaponik sistem vb.) geliştirilmesine öncülük edecek projeler üretmek,

Yetiştiricilikte balık ıslahı ve üreme biyoteknolojisi uygulamaları içerisinde yer alan seleksiyon, kromozom manipülasyonları (androgenez, ginogenez, triploid, tetraploid vb), cinsiyet dönüşümü, kriyoprezervasyon, germ hücre izolasyonu ve gen transferi gibi uygulamalardan ürün verimini arttıran genetik çalışmaları yürütmektir.