Öğrencilerimiz için Japonya'da Doktora Fırsatı...

Japonya'da Tokyo University of Marine Science and Technology'de 3 yıl süre ile doktora çalışması yapmak isteyen öğrencilerimizin Doç. Dr. Aygül EKİCİ ve Dr. Ayaka AMAHA ÖZTÜRK'e başvurmaları hususunda gereğini rica ederim...