T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Bilimleri ve Mühendislerini birçok konuda yetkilendirdi…

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Bilimleri ve Mühendislerini birçok konuda yetkilendirdi…


Resmi Gazetede “Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ” yayınladı. Su Bilimleri ve Mühendisleri birçok iş kolunda yetkilendirildi. Ayrıca “Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ile Su Bilimleri ve Mühendisleri de yetkilendirildi. Hem kamu da hem özel sektör de mezunlarımıza önemli kazanımlar sağlayan bu yetkilendirmeler için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür ederiz. 


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191206-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191211-5.htm