İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Desteklediği “SİYANOTOKS” Projesi Kapsamında Ülkemizin İçme Ve Yüzme Sularında Kapsamlı Araştırma Gerçekleştirdi..


İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Desteklediği “SİYANOTOKS” Projesi Kapsamında Ülkemizin İçme Ve Yüzme Sularında Kapsamlı Araştırma Gerçekleştirdi.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen “SİYANOTOKS” projesi tamamlandı. Projenin kapanış toplantısına T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Cumali Kınacı, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Bülent Selek, fakültemiz adına Dekan ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Meriç Albay, proje ekibini oluşturan akademisyenler, ilgili Bakanlıklar ve Belediyelerden gelen uzmanlar katılım gösterdi. Yaklaşık iki yıl süren proje kapsamında;

Ülkemizde siyanobakteri ve siyanotoksin çoğalması muhtemel su kaynakları belirlendi. Su kaynaklarında kirletici baskı etki analizi yapıldı. Araştırma yapılan su kaynakları ve havzalarında uygulanacak adımları içeren mücadele ve müdahale yöntemleri geliştirildi. Alanlara özgü Siyanobakterilerin çoğalmasını engelleyecek önlemler belirlendi. İçme sularında siyanotoksinlerin arıtılmasına yönelik tesislerde yapılması gereken altyapı değişiklikleri, yenileme ve yatırım ihtiyaçları ortaya konuldu. Siyanotoksinlerin su kaynaklarında kontrolüne yönelik sınır değerler geliştirildi. Fakültemizde öğretim elemanlarımız tarafından ilgili Belediyelerin personeline siyanobakteri ve siyanotoksin analizleri ile ilgili olarak eğitim verildi. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından proje çıktılarının mevzuata aktarılması çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık iki süren projeyi destekleyen T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne ve projenin gerçekleşmesini ağlayan proje ekibine teşekkürlerimizi sunarız.

Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı