Akademik


BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ VE YÖNETİMİ  ANA BİLİM DALI
Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı’nda deniz ve içsularımızda kullanılan avcılık teknolojisi, av araçlarının standartlaştırılması, balıkçı tekneleri ve donanımları, balıkçılık biyolojisi ve balıkçılık yönetimi, amatör balıkçılık gibi çeşitli konularda çalışmalar yapılmaktadır.
Avlama teknolojisi, stokların rasyonel bir şekilde işletilmesi, hedef türlere özgü uygun av ekipmanlarının geliştirilmesi, kaliteli ürün elde edilmesi ve stokların korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalının Çalışma Konuları
• Balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi

• Balıkçılık kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması 

• Av yasaklarının belirlenmesi 

• Sorumlu balıkçılık ilkelerine uygun yönetim modellerinin araştırılması 

• Avlama teknolojilerinin geliştirilmesi 

• Balıkçı gemileri ve donanımlarının geliştirilmesi 

• Av araçlarında seçicilik 

• İçsularda kullanılan avcılık yöntemlerinin değerlendirilmesi 

• Stokların değerlendirilmesi 

• Av araçlarının çevreye etkileri


SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
Ana Bilim Dalımızın öncelikli hedefi  ticari balıkçı teknelerinde, su ürünleri çiftliklerinde, hasat, işleme, depolama ve nakliye esnasında maksimum kaliteli ürün elde etmek ve gıda güvenliğini sağlamak için iyi üretim uygulamalarını oluşturmak ve takip etmektir.
Bu hedefle çalışma konularımız aşağıdaki gibidir:
Su ürünlerinin kalitesinin belirlenmesi
Su ürünlerinin kalitesinin ve güvenliğinin arttırılması
Su ürünlerinin ısıtma, soğutma, dondurma, irradiasyon gibi muhafaza teknikleri ile korunması
Tuzlama, kurutma, dumanlama, marinasyon gibi geleneksel işleme ve muhafaza teknikleri ile korunması
Duyusal özellikleri, besin kompozisyonu vb. ürün karakteristiklerin incelenmesi
Bozulma, raf ömrü ve mikrobiyolojik gelişimi etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Paketleme tekniklerinin uygulanması
Hazır yemek teknolojisine yeni ürünlerin kazandırılması
Su ürünleri atıklarının değerlendirilmesi, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik
Akuatik kaynakların biyoteknolojik olarak değerlendirilmesi
Su ürünlerinde gerçeklik (hile, coğrafi işaretleme, üretim yeri ve yöntemi)
Düşük ekonomik değere sahip su ürünlerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesidir.
Yapılan analizler:
Yağ asitleri kompozisyonunun belirlenmesi
Aminoasit kompozisyonun belirlenmesi
Tekstür, renk ve pH analizleri
Besin bileşiminin belirlenmesi için nem, yağ, protein ve kül analizleri,
Toplam uçucu bazik azot (TVB-N), trimetilamin azot (TMA-N), tiyobarbitürik asit reaktif maddeleri analizi (TBARs), serbest yağ asidi miktarı, sirke-tuz miktarı tayini,
Su ürünlerinin kalitesini ve insan tüketimi bakımından güvenilirliğini belirlemek amacıyla bozulma yapan ve patojen mikroorganizmalar tespit edilmekte ve bunların analizleri yapılmaktadır.“Gıda Güvenliği Anabilim Dalı” Su Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojileri Bölümü altında 2018 yılında kurulmuştur. Temel ihtiyaç ve haklarımızdan olan sağlığın devam ettirilmesi ve korunmasında gıda ürünleri önemli yer tutmaktadır, sağlığı etkileyen en önemli faktörlerdendir. Güvenli gıda tüketicinin asıl talebidir, üreticinin göz önünde bulundurması gereken vazgeçilmez bir kriterdir. Tüm gıda maddelerinde olduğu gibi su ürünleri içinde hasattan çatala/çiftlikten çatala dek geçen süreçte gıda güvenliği önemlidir.

Su Bilimlerinde “Gıda Güvenliği” Anabilim Dalı su ürünlerinin sağlıklı ve dengeli beslenme hedefleri doğrultusunda uygun olarak hazırlanması ve tüketici güvenliği anlamında gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde işlenmesi, hazırlanması, depolanması son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bir sistem döngüsüdür. Güvenli gıda kavramı içinde “güvenli su ürünü” her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenlerden temizlenerek tüketime uygun hale getirilmiş üründür.

Gıda Güvenliği Anabilim Dalı, insan beslenmesine yönelik tüketime sunulan su ürünlerinin yapısından veya köken aldığı ortam kaynaklı risklerin/toksinlerin belirlenmesi ile avcılık, işleme ve depolama aşamalarıyla ilişkili kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerin araştırılması ve tüketicinin güvenilir ürünlere ulaşması yönünde çalışmalar yapmaktadır.
 Temel çalışma alanlarımız;

• Gıda kaynaklı kimyasal ve mikrobiyolojik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

• Su ürünlerindeki risklerin önceden teşhisi ve önlenmesine yönelik “Risk Yönetim Sistemlerinin” geliştirilmesi

• Kalıntılar ve bulaşanlar (Pestisitler, çevresel bulaşanlar, gıda işleme ile ilgili bulaşanlar, ağır metaller, vb.)

• Su ürünleri kökenli toksinler, patojen mikroorganizmalar ve parazitler

• Su ürünleri ile temas eden malzemeler ve güvenliği

• İşlenmiş su ürünlerindeki hilelerin ve risklerin tespiti ve laboratuvarlarda uygulanabilir ileri düzey analiz yöntemlerinin geliştirilmesi

• Su ürünleri işleme ve satış tesislerinde gıda güvenlik sistemlerinin kurulması ve proje bazlı faaliyetler