Araştırma


GÖKÇEADA DENİZ ARAŞTIRMA BİRİMİ 


Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiyeleri ile İ.Ü. Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’ne bağlı olarak, Gökçeada Balıkçılık ve Süngercilik Araştırma İstasyonu adıyla 1972’de faaliyete geçmiştir. 1983 yılında fakültemize bağlanmıştır. Adanın kuzeybatısında, Kaleköy sahilinde konuşlanmış olan birim, iki adet laboratuvar, üç adet ofis ile seminer ve konferans salonundan oluşan idari bina, 12 yatak kapasiteli misafirhane, bir atölye ve 3 adet lojman binasından oluşmaktadır. Ayrıca deniz çalışmalarında faydalandığımız 11 m boyunda FIRTINA İÜ adında ahşap teknemiz ve fiberglas botumuz bulunmaktadır.Gökçeada'nın bulunduğu Ege Denizi’nin ülkemiz için stratejik önemini de göz önüne aldığımızda Ege Denizi canlı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için, balıkçılık yönetimi stratejisinin oluşturulması, balıkçıların bilinçlendirilmesi, kritik habitatların ve hassas türlerin korunması ve bu alanda çalışan uzmanların bir araya getirilmesi ana görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bunların dışında biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve koleksiyon oluşturulması, nesli azalan türlere barınma alanı sağlamak, kamuoyunu denizlerimizin korunması konusunda bilinçlendirmek, görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Ada ve çevresi zengin bir canlı topluluğuna sahip olup biyolojik çeşitliliği yüksektir ve önemli bir üreme alanıdır. Ayrıca Karadeniz-Akdeniz arasında göç eden pek çok canlının göç yolu üzerindedir. Amacımız uluslararası platformda ülke çıkarlarının korunmasına dayanak oluşturacak araştırmaların yapılması, uluslararası düzeyde, gelişmeye katkıda bulunan kaynakları etkin ve verimli kullanan bilim dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.SAPANCA İÇSU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ


Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG tarafından 1950 yılında İstanbul Baltalimanı’nda kurulan Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü İçsular Bölümünde, 1974 yılında içsu balıkçılığının ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Türk/Alman hükümetleri arasında araştırmalar başlatılmıştır. 1979 yılında Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi kurulmasıyla bölgede başta Sapanca, İznik ve Ulubat göllerinde balıkçılık ve limnolojik çalışmaların yanı sıra alabalık, sazan ve kerevit yetiştiriciliği üzerine araştırmalar devam etmiştir. 


Günümüzde Sapanca Biriminde, gökkuşağı alabalığının yanında, nesli tehlike altında olan Mersin balığı, Karadeniz Alabalığı gibi farklı türlerin yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Balık ıslahı ve üreme biyoteknolojisi uygulamalardan yararlanarak üretim kalitesini arttırmaya yönelik projeler yürütülmektedir. Balık besleme ve yem teknolojisi konularında bilimsel çalışmalar yapılarak, bölgedeki balık üreticileri başlangıç, yavru ve anaç yemleri hakkında bilgilendirilmektedir. 

Mevcut su kaynaklarının azalması sonucunda su ürünleri yetiştiriciliğinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için daha az su kullanımını sağlayan yenilikçi ve çevre dostu sistemlerin (kapalı devre sistemler, akuaponik sistemler vb.) kullanılması hakkında çalışmalar yapılmaktadır.Göl yapıları ve verimliliği hakkında araştırmalar yaparak mevcut durumun saptanması, avlanacak ekonomik balık olarak türlerinin belirlenmesi, balıkların boy/ağırlık ve üreme döngüleri üzerine araştırmalar yaparak bilimsel veriler elde edilmektedir. Göl ve akarsuları besleyen su kaynaklarında durumunun tespiti ve korumasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.Su ürünleri alanında eğitim veren Birimimizde öğrencilere uygulama ve staj olanağı sağlanmaktadır. Kamu ve özel kurumlarda çalışan ilgili kişiler için meslek içi kurs ve eğitimler düzenlenmekte, ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve projeler yapılmaktadır.


R/V YUNUS-S Araştırma Gemisi

R/V YUNUS-S Araştırma Gemisi 1994 yılında Tuzla PKM tersanesinde inşa edilen tamamı Türk mühendislik işçiliği ile yapılan ilk bilimsel araştırma gemisidir. 1995 yılından beri Marmara, Ege, Akdeniz ve uluslararası sularda seferler yapılmıştır. 


R/V Yunus-S Araştırma Gemisi fakültemiz araştırıcılarının deniz biyolojisi ve ekolojisi, balıkçılık ve avcılık teknolojileri konularında, balıkçılık biyolojisi ve popülâsyon dinamiği, su kalitesi, deniz memelileri, oşinografi, balık avlama tekniği, balıkçı gemileri donanımı, balık sistematiği, plankton bilgisi, su omurgasızları, av araçları yapım tekniği, balık biyolojisi, balık anatomisi, balık avlama tekniği, fitoplankton ekolojisi gibi lisans ve lisansüstü derslerin uygulamalarında, bilimsel ve teknik gelişmelerinin sağlanmasında hizmet etmektedir.


Gemideki laboratuvarlarda, biyolojik ve kimyasal analizler yapılabilmektedir. Biyoakustik çalışmalar için hidrofon ve bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Ayrıca Seabird Rozet Örnekleme sistemi, trol ağları, plankton ağları, taşınabilir CTD, Nansen şişeleri, mikroskoplar, 8 kişilik dalış takımı mevcuttur. Gemimiz 12 araştırmacı, 9 gemi personeli olmak üzere 23 kişiliktir.R/V Yunus-S Özellikleri
Bağlı Olduğu Kuruluş: İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Çağrı İşareti: TC 7750
Gemi Tipi: Research 6800
Kayıtlı Liman: İstanbul 6800
Yapım Yeri ve Yılı: 02.02.1994 – İstanbul
Toplam Boy: 31,85 m
Genişlik: 6,80 m
Draft: 3 m
Grosston: 202 gtn
Ana Makine: Cummins 510 HP
Hızı: 10 knot
Laboratuvar Sayısı: 3 (Biyoloji, Mikrobiyoloji ve Bilgisayar Laboratuvarları)

GEMİ YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Fakültemiz kütüphanesi su bilimleri alanında uzmanlaşmış en köklü kütüphanelerden birisidir. Kütüphanemizde su bilimleri alanında dünyada yapılan çalışmalara ait çok sayıda eser mevcuttur. Kütüphanemizdeki yayınlar Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları II’ye göre kataloglanmakta ve Alfa/Numerik Aksesyon sistemine göre raflanmaktadır. Kütüphanedeki tüm yayınlar, internet ortamına aktarılmış ve kontrol edilip, onarılmıştır. 


Bibliyografik künye taraması İstanbul Üniversitesi Otomasyon Yazılımı ile yapılmaktadır. Kütüphanemizde 2 adet okuyucu tarama bilgisayarı mevcuttur. Disiplinin araştırmacıları, danışma kaynaklarının her çeşidini; özellikle rapor, ayrı basım, toplantı ve uluslararası olarak çalışan bölgesel komisyon ve grupların yayımladığı proje ve inceleme raporlarını; teşhis kitapları; doğal yaşam müzelerinin kataloglarını ve özellikle de süreli yayınları bulabileceklerdir. 


Su bilimleri ile ilgili tüm yayınlar http://kutuphane.istanbul.edu.tr/ adresinden taranabilir.