Fakültemiz

Fakültemizin Kuruluş Tarihçesi:
Ülkemiz deniz ve içsularında yapılan bilimsel çalışmalar 1930’lu yıllara dayanmaktadır. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün II/3/931 tarih ve 10746 sayılı yazısı ile “Denizlerimizde mevcut türlerin tespiti, bilimsel avlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve araştırma gemisinin faaliyete geçirilmesi için ekipman alınması” talimatını vermiş; böylece denizlerimizde ilk bilimsel araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.
Geçen süre içerisinde bilimsel çalışmalar devam etmiş, 1951 yılında Ord. Prof. Dr. KOSSWIG’in girişimi ile İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Enstitü kurulduğu günden kapatıldığı 1982 yılına kadar hem içsularda hem de denizlerde su bilimleri alanında çok önemli bilimsel araştırmalar gerçekleştirmiştir. 1982 yılında Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün kapatılmasından sonra Enstitüye ait kütüphane, bazı laboratuvar ekipmanları, önemli sayıda biyolojik materyaller ve diğer su ürünleri koleksiyonu ile birlikte aynı yıl kurulan Su Bilimleri Fakültesi’ne (eski adı ile Su Ürünleri Yüksek Okulu) devredilmiştir. Kapatılan Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün akademisyen ve teknik personelinin büyük bir kısmı Su Bilimleri Fakültesi kadrolarına katılmışlardır. 
Fakültemiz 1982 yılında 17760 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan kanun ile “Su Ürünleri Yüksek Okulu” olarak kurulmuş ve 1983 yılında eğitime başlamıştır. 11 Temmuz 1992 tarih 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kanun gereği Su Ürünleri Fakültesine dönüşmüştür. Daha sonra fakülte de verilen eğitim ve yapılan araştırmaları amacına uygun olarak yansıtması için Bakanlar Kurulu’nun 3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete kararı ile fakültenin adı İstanbul Üniversitesi “Su Bilimleri Fakültesi”, programın adı da “Su Bilimleri ve Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.
1982 yılında kurulan Su Bilimleri Fakültesi, Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün 40 yıllık akademik birikimleri ve kazanımları ile kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Fakültemiz kuruluş amacı gereği sucul fauna ve flora tür çeşitliliğinin tespiti, içme suyu barajlarında, göllerde, sulak alanlarda ve denizlerde biyolojik kalite elementleri dahil su kalite parametrelerinin izlenmesi, su kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve modellenmesi, biyoteknolojik uygulamalar kullanılarak su ürünlerinde işlenmiş “yeni ürünlerin” sektöre ve tüketiciye kazandırılması, çevre dostu yaklaşımlarla çeşitli balık ve omurgasız türlerinin yetiştirilerek tüketiciye ulaştırılması, su canlıları sağlığı, kalitesi, hijyeni ve tedavileri konularında donanımlı Su Bilimleri Mühendisleri yetiştirmektedir.
Bu amaç doğrultusunda fakültemiz ilk mezunlarını 1988 yılında vermiştir. Günümüzde “Su Bilimleri ve Mühendisliği” Lisans programı olan fakültemizde 6 Yüksek Lisans ve 6 Doktora programı mevcuttur. Fakültemiz eğitim faaliyetleri İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde devam etmektedir. Şu anda 350 Lisans öğrencisi, 64 Yüksek Lisans ve 47 Doktora öğrencisi bulunmaktadır. Lisansüstü öğrencilerimizin 13’ü yabancı uyruklu öğrencidir. Fakültemizde toplam 64 akademik personel görev yapmakta olup 15 profesör, 13 doçent, 13 yardımcı doçent, 18 araştırma görevlisi ile 4 uzman ve 1 yabancı uyruklu öğretim görevlisi mevcuttur. Fakültemizde 31, fakültemize bağlı Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi’nde 28; Gökçeada Deniz Araştırmaları ve Uygulama Birimi’nde 8 ve R/V Yunus S Araştırma Gemisi’nde 8, olmak üzere toplam 74 idari personel çalışmaktadır. 
Modern ekipmanlar ile donatılmış olan laboratuvarlarımız, alanında dünyanın seçkin akademik birimleri ile rekabet edebilir durumdadır. Sahip olunan yetişmiş bilim insanı kaynağı ve laboratuvar altyapısı sayesinde fakültemiz araştırıcıları çeşitli kurumlar tarafından desteklenen çok sayıda ulusal ve uluslararası projede görev almaktadırlar. Yapılan araştırmalar yurt içi ve dışında çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmaktır. Su Bilimleri Fakültemiz şimdiden dünyadaki saygın akademik kurumlar arasındaki yerini almanın övüncünü yaşamaktadır.

MİSYON 
Su kaynaklarını ekosistem temelli yaklaşımla korumak ve yönetmek, akuakültür, işleme teknolojisi, sucul ekoloji ve biyoteknoloji alanlarında yetkin mühendisler yetiştirmek, su bilimleri alanında saygın bilim merkezi olmaktır.

VİZYON 

Su bilimleri alanında uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma merkezi haline gelmektir.
EĞİTİMDE TEMEL DEĞERLER VE İLKELER

  • Bilimsellik, etik kurallara uygunluk, kalite, disiplinler arası öğrenimi teşvik etmek
  • Üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak, toplumsal duyarlılığı ve yararlılığı gözetmek
  • Çevreye, canlılara ve insana saygı, yaşam boyu öğrenme

EĞİTİMİN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

  • Amaç: Mevcut eğitim programının güncel ulusal ve uluslararası ihtiyaca göre düzenlenmesi.
  • Hedefler: Eğitim programlarının kamu ve özel sektörün ihtiyacına göre geliştirilmesi; Eğitim kalitesinin uluslararası düzeye ulaştırılması; Mezuniyet sonrası fakülte mezun ilişkisinin devam ettirilmesi; Sektörle işbirliğinin geliştirilmesi.DEKANIN MESAJI
Dünyada ve ülkemizde “Su” değeri her geçen gün artan en önemli doğal kaynaktır. Bu kaynağı bütüncül yaklaşımla yönetebilen ve endüstriyel amaçla değerlendirebilen yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyaç hem kamuda hem özel sektörde her geçen gün artmaktadır. Çünkü su kaynakları insanların içme suyu ihtiyacını karşılanması ve barındırdığı canlılar için mükemmel bir ekosistem oluşturmasının yanında yedi milyarı aşan dünya nüfusunun gıda, ilaç ve kozmetik ihtiyaçlarının karşılanması için en büyük rezervi bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemizin de Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz ile çevrili bir “yarımada” konumunda olması, ayrıca farklı özelliklere sahip içsu kaynaklarını barındırması su kaynaklarından daha fazla yararlanma fırsatını yaratmıştır.

Kuşkusuz su kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanma, yeni ürünler elde etme ve su ortamını bilimsel yaklaşımla tanıma ancak yetişmiş insan kaynağı ile olanaklıdır. Özellikle deniz kaynaklarının keşfedilmiş yada hala keşfedilmeyi bekleyen binlerce türü barındırması başta Deniz Farmakolojisi olmak üzere birçok yeni alana olan ilgiyi daha da artırmaktadır. Bu yönü ile başta Eczacılık Fakülteleri, Tıp Fakülteleri ve Çevre Bilimleri ile olan işbirliklerini zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla fakültemizin yürütücülüğünde çok sayıda disiplinin katıldığı, endüstriyel ürün geliştirme dahil Ar-Ge çıktıları oldukça yüksek olan bir çok ulusal ve uluslararası proje yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir.

Değerli öğrenciler;
Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi’nin yüz yıllara dayanan gelenekleri ile tanışacak, dünyanın seçkin üniversiteleri içerisinde yer alan bir akademik kurumda eğitim almanın onurunu yaşayacaksınız. Su Bilimleri Fakültemiz dört yıl süresince su dünyasını bilimsel programla keşfedecek ve keşfettikçe büyük keyif alınacak bir eğitim programı uygulayarak Su Bilimleri Mühendislerini yetiştirmektedir. Edinilen bilgilerle “Su Bilimleri Mühendisi” olarak ülkemiz su kaynaklarından yararlanma, yönetme ve sürdürülebilirliğini sağlama konularında söz sahibi olacaksınız. Uzman bireyler olarak Belediyeler, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev yapacaksınız. Su Bilimleri Mühendisleri olarak sadece ülkemiz yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmayacak, aynı zamanda hemen her ülkede su bilimleri alanında temel ihtiyaçları karşılayacak donanımda yetişeceksiniz. Eğitiminiz süresince modern ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarımızın yanında fakültemize bağlı Sapanca ve Gökçeada Araştırma Birimlerinden faydalanacak, başta R/V Yunus–S olmak üzere araştırma gemilerimizi kullanacaksınız. 

Günümüzde en büyük yatırımın iyi yetişmiş insan kaynağına verilen önem olduğuna inanıyor, mezunlarımızı ve fakültemizi tercih eden öğrencilerimizi saygı ile selamlıyorum.

Prof. Dr. Meriç Albay
Su Bilimleri Fakültesi Dekanı
0555 3038460


KOMİSYONLAR ve KURULLAR

Su Bilimleri ve Mühendisliği Eğitim Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Nuray ERKAN ÖZDEN

Prof. Dr. Devrim MEMİŞ

Prof. Dr. Süheyla KARATAŞ STENIUM

Prof. Dr. Firdes Saadet KARAKULAK

Prof. Dr. Melek İŞİNİBİLİR OKYAR

Prof. Dr. Ali ERTÜRK

Doç. Dr. Aygül EKİCİ

Doç. Dr. Serap KOŞAL ŞAHİN

Doç. Dr. Mehmet Arda TONAY

Doç. Dr. Menekşe Didem DEMİRCAN

Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Yasemin TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Devrim TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gözde ÖZBAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi Benal GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DORAK

Dr. Öğr. Üyesi Taner YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Şafak ULUSOY

Dr. Öğr. Üyesi Remziye Eda YARDIMCI

Arş. Gör. Dr. Hande DOĞRUYOL BAYAR

Arş. Gör. Dr. Uğur UZER

Arş. Gör. Dr. Pelin Saliha ÇİFTÇİ TÜRETKEN

Arş. Gör. Dr. Çiğdem ÜRKÜ

Arş. Gör. Ezgi Emiş TÜRKERİ

Arş. Gör. Merve TINKIR


Staj Komisyonu

Prof. Dr. Özkan ÖZDEN

Öğr. Gör. Kadir DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Taner YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Özgür ÇANAK

Arş. Gör. Dr. Hande DOĞRUYOL BAYAR


Erasmus Hareketlilik Komisyonu

Doç. Dr. Aygül EKİCİ

Doç. Dr. Menekşe Didem DEMİRCAN

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gözde ÖZBAYRAM


Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Devrim MEMİŞ


Mevlana Hareketlilik Komisyonu

Prof. Dr. Nuray ERKAN ÖZDEN

Doç. Dr. Menekşe Didem DEMİRCAN

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gözde ÖZBAYRAM


Müfredat Ders Düzenleme Komisyonu

Prof. Dr. Devrim MEMİŞ

Prof. Dr. Nuray ERKAN ÖZDEN

Prof. Dr. Firdes Saadet KARAKULAK

Prof. Dr. Süheyla KARATAŞ STENIUM

Prof. Dr. Reyhan AKÇAALAN ALBAY

Prof. Dr. Melek İŞİNİBİLİR OKYAR

Prof. Dr. Ali ERTÜRK